leaf

Wij willen de beste serviceverlener voor onze tandartsen en patiënten zijn

Zoals elke onderneming en elke zorgverlener heeft Freshtandartsen een lastig jaar achter de rug. Onze circa veertig aangesloten praktijken moesten vanwege de coronamaatregelen zes weken dicht, wat omzet kostte. Het positieve is dat we mentaal enorm zijn gegroeid.

Door de tijdelijke sluiting van de praktijken bleef onze winstgevendheid achter bij de prognoses, maar het was een opsteker hoe we als groep een goede atmosfeer wisten te behouden in crisistijd. We hebben open gecommuniceerd en spanningen benoemd. Ik vind het knap hoe we er met z’n allen uit zijn gekomen. Positief is ook dat het aantal praktijken dat zich in 2020 bij Freshtandartsen heeft aangesloten iets hoger was dan verwacht: achttien praktijken met tandartsen, tandartsassistenten, mondhygiënisten, preventieassistenten en eventuele specialisaties. Na wat samenvoegingen komt dat neer op tien nieuwe vestigingen. De ambitie om uit te breiden naar het buitenland hebben we even opzij moeten zetten.

Service en ontzorgen
Onze praktijken zijn zelfstandige entiteiten met een heel eigen cultuur. Dat willen we graag zo houden. Het is onze rol om te ontzorgen, alle zaken weg te nemen die niet bijdragen aan de behandeling, zodat iedere behandelaar zich volledig op zijn of haar werk kan richten en alle tijd en ruimte heeft om de relatie met de patiënt te optimaliseren. Dat ontzorgen komt zeker in coronatijd goed van pas, want alles wat niet bijdraagt aan de behandeling doen wij. Dan heb je het bijvoorbeeld over personeelszaken zoals recruitment en de afhandeling van ziekteverzuim, maar ook over financiën.

Een tandartspraktijk runnen wordt wat de randzaken betreft steeds complexer. Sommigen laten al die regelgeving en ontwikkelingen gelaten over zich heen komen, maar dan gaat het toch knagen: doe ik het wel goed? Met onze regels en richtlijnen maken wij grote stappen in elke praktijk. Dat brengt rust. We bieden met business intelligence inzicht in hoe een praktijk draait en geven waar nodig verbeterpunten aan. Niet: je moet dit en je moet dat. Dat mag iedereen zelf bepalen, daar laten wij onze behandelaars helemaal vrij in. Wat we doen is draagvlak creëren voor verbeteringen, verbeteringen waar iedereen baat bij heeft. Het is de service waarvoor we Freshtandartsen in 2014 hebben opgericht.

Digitalisatie en dure apparatuur
Die service strekt nog verder. Zo hebben we in 2020 flink geïnvesteerd in digitalisatie. Zulke investeringen zijn in groepsverband beter te dragen dan als kleine zelfstandige. Een simpel rekensommetje: een nieuw apparaat is een stuk rendabeler als je het gebruikt bij 10.000 patiënten in plaats van 1.000. En al onze praktijken samen hebben meer dan 200.000 patiënten. Bovendien geldt ook hier dat het een tijdsinvestering vergt om je zo’n apparaat eigen te maken en dat is niet altijd nodig of wenselijk. Wij hebben iemand in huis die helpt met digitale tandheelkunde en andere ontwikkelingen in de praktijk, zoals het gebruik van een intraorale scanner. Die specialisatie krijg je vanuit Freshtandartsen aangereikt.

De alsmaar toenemende administratieve rompslomp en de grote vernieuwingsdrang in de zorg zijn belangrijke redenen voor schaalvergroting. Maar je ziet ook dat jonge tandartsen graag in groepsverband werken om van elkaar te leren; zij willen niet anoniem aan de slag gaan in een praktijk. Het belangrijkste voor ons is dat je met heel veel plezier je werk kunt doen, in een prettige werkomgeving. Dan voelt de patiënt zich ook het meest op zijn gemak en ontstaat er een loyaliteit tussen patiënt en behandelaar. Met een betere patient journey als resultaat, zodat die denkt: ik ben hier veilig met mijn mond.

Thuisdiagnostiek en dataverzameling
Overigens is door de coronarestricties ook gebleken dat best het een en ander op afstand kan. Ook dat is iets waarin Freshtandartsen investeert: digitale hulp voor diagnostiek bij de patiënt thuis. Dat biedt veel mogelijkheden en kan kosten besparen. Verder kun je denken aan CAD-CAM-software en 3D-printers voor het maken van protheses, kronen en bruggen. Ook daarvoor hebben we de kennis in huis, omdat de individuele tandarts zich niet overal in kan verdiepen. Die heeft de handen al vol aan de reguliere nascholing. Er komt steeds meer bij het vak kijken en daarin willen wij van dienst zijn. Het is niet ons streven de grootste te worden, Freshtandartsen wil eerst en vooral de beste zijn. Voor onze tandartsen en daarmee ook voor onze patiënten.

In 2021 zijn we van plan de dataverzameling verder uit te breiden, om onze behandelaars handvatten te geven voor een nog betere mondzorg. We verzamelen data van al onze patiënten, uiteraard geanonimiseerd, met als doel de behandelplannen te optimaliseren. Dat zal veel nieuwe inzichten opleveren, want we zetten die data niet alleen onderling af onder de praktijken, maar ook ten opzichte van het verleden. Zo groeit elk jaar onze kennis en kunnen we nog beter adviseren bij mondgezondheid en esthetische wensen. Al die kennis van onze 200.000 patiënten samen helpt ons om per individuele patiënt in kaart te brengen wat wel goed werkt en wat niet. Bovendien kunnen we zo veel beter monitoren of iemands mondgezondheid in orde is. En voor behandelaars die zich zorgen maken over het regelwerk rond de wet Wtza die straks ingaat: ook daarin zal Freshtandartsen hen ontzorgen.Koen Clement 
CEO / Algemeen Directeur

Terug naar het overzicht