Operations

Je krijgt een vaste Operations Specialist als eerste aanspreekpunt ter ondersteuning van jouw praktijk. Hij/zij is er voor support t.b.v. de samenwerking in het praktijkteam, sparring, kennisdeling, het creëren van richting en de Operations Specialist zorgt tevens voor een helikopterview. 

Ons doel:  

  • We bieden support t.b.v. de samenwerking in het praktijkteam. 
  • We creëren samen richting voor de toekomst. 
  • We delen verschillende inzichten m.b.t. hoe jouw praktijk het doet. 
  • We zorgen voor een plan van aanpak om een stap te zetten naar toekomstige doelen. 

Hoe we dit doen: 

  • We zijn regelmatig fysiek aanwezig in de praktijk zodat we continue op de hoogte zijn van wat er speelt. 
  • We delen kennis en informatie vanuit jarenlange ervaring. 
  • We kijken naar wat goed werkt en naar de benodigde optimalisatie en verbetering in de manieren van werken. 

Wat ons onderscheidend maakt:  

  • We kennen alle ins en outs van jouw praktijk. 
  • We hebben jarenlange ervaring met en kennis van tandheelkunde. 
  • We zijn gespecialiseerd in het laten groeien van praktijken.