Kwaliteit

We voorzien in de juiste werkmethoden, richtlijnen en protocollen op het gebied van veiligheid, straling, hygiëne, audits, klachtenregeling en patiënttevredenheid. We zorgen dat de kwaliteit op peil is en conform brancherichtlijnen. 

Ons doel:  

  • We zorgen dat de kwaliteit op orde is en conform brancherichtlijnen. 
  • We voorzien in de juiste werkmethoden en protocollen. 
  • We monitoren de patiënttevredenheid. 

Hoe we dit doen: 

  • We doen interne audits en praktijkvisitaties. 
  • We organiseren maandelijkse online webinars met verschillende thema’s. 
  • We hebben een wekelijks vragenuur met Praktijk Managers. 

Wat ons onderscheidend maakt:  

  • We hebben jarenlange praktijkervaring. 
  • We hebben oog voor detail en zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkeling en richtlijnen m.b.t. kwaliteit. 
  • We hebben het vermogen om ons te verplaatsen in de werknemers in de praktijk, waardoor samenwerken als fijn en positief wordt ervaren.