Klinische Zaken

We delen onze visie op de mondconditie van patiënten in het algemeen. Wanneer een behandelaar vastloopt of een vakinhoudelijke hulpvraag heeft, zijn we er voor advies. Ook initiëren we intercollegiaal overleg om kennisdeling te stimuleren.  

Ons doel:  

 • We bieden inhoudelijk advies. 
 • We creëren verbinding tussen verschillende tandartsen van verschillende praktijken.  
 • We zorgen voor connectie met partners als KNMT etc. 
 • We delen onze visie op de mondgezondheid van patiënten in het algemeen. 

Hoe we dit doen: 

 • We bieden periodieke opfris / inspiratie cursussen.
 • We geven advies op afroep. 
 • We hebben een patiëntenraad. 
 • We stimuleren intercollegiaal overleg en begeleiden indien nodig. 

Wat ons onderscheidend maakt:  

 • We zijn vakinhoudelijke expert of weten wie de expert is op een bepaald gebied.
 • We zijn altijd beschikbaar en bereikbaar.  
 • We brengen behandelaren van verschillende praktijken bij elkaar voor inspiratie en kennisdeling.