leaf

Praktijk overdracht door Freshtandartsen

Freshtandartsen is geïnteresseerd om tandarts- of mondhygiëne praktijken over te nemen of om een samenwerking aan te gaan met bestaande praktijken. Wilt u stoppen met uw praktijk? Wilt u gaan afbouwen? Of wilt u juist een praktijk starten en uitbreiden en zoekt u samenwerking of financieringsmogelijkheden? Wij komen graag met u in contact voor een eerste gesprek. Samen kunnen we dan verkennen of er een ‘klik’ is en of wederzijdse wensen op elkaar zijn af te stemmen.

Freshtandartsen ontzorgt en faciliteert

Freshtandartsen ontzorgt en faciliteert tandartsen zodanig dat ze zich vooral kunnen richten op de patiënten behandeling. Bij Fresh staat de relatie tussen de behandelaar en de patiënt centraal. Geen vaste formats van het aantal foto’s of kronen die u na de overname moet maken, zelfs de naam van de praktijk en ook de wachtkamer houden we in tact. Wilt u 100% verkopen, of wilt u mede aandeelhouder blijven? Is uw pand gehuurd of in eigendom? We komen graag met u in gesprek.

Freshtandartsen hecht aan transparantie. We gaan pas met elkaar in zee als voor beide partijen precies duidelijk is hoe de samenwerking eruit ziet en waar verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden liggen. Dat is van belang om een langdurige samenwerking met elkaar aan te kunnen gaan.


Wilt u een vrijblijvend gesprek?

Neem dan contact op met:

Gijs Siecker
06-21312901
gijs.siecker@freshtandartsen.nl

Jan Gorissen
jan.gorissen@freshtandartsen.nl