leaf

Missie en visie

Freshtandartsen wil op een solide, ethisch en economisch gezonde wijze patiënten complete en optimale mondzorg aanbieden.
In de vertrouwensrelatie tussen tandarts en patiënt ligt de kern van optimale mondzorg.

De tandarts die goed weet te luisteren naar de patiënt en rekening houdt met diens wensen en financiële mogelijkheden kan de beste zorg bieden: compleet en optimaal. Vertrouwen en loyaliteit groeien naarmate de tandarts de patiënt langer aan zich weet te binden en daarom hechten wij zoveel waarde aan langdurige samenwerkingen.

In de vertrouwensrelatie tussen tandarts en patiënt ligt de kern van optimale mondzorg.

"Tandartsen en mondhygiënisten richten zich op de zorg"

Freshtandartsen wil dat tandartsen en mondhygiënisten zich vooral op de zorg aan en vraag van patiënten kunnen richten en wil hen zoveel mogelijk ontzorgen en faciliteren.

Vanuit een Servicecentrum regelt Freshtandartsen op centraal niveau de financiële administratie, de patiëntenadministratie, de automatisering, de inkoop en het contact met verzekeraars. 

Ook biedt de organisatie ondersteuning bij de werving en selectie van personeel. 

In de praktijken van Freshtandartsen moeten patiënten er van op aan kunnen dat protocollen, praktijkhygiëne, de vereiste scholing en diploma’s en de vaardigheden van de behandelaars in orde zijn.