Maak kennis met onze afdeling Operations

Onze afdeling Operations is voor onze praktijken hun directe aanspreekpunt. Het team geeft mede richting aan de planning van praktijken, ondersteuning van de praktijkmanagers en focussen op de samenwerking binnen het team in de praktijk.

De Operationeel Managers zijn regelmatig fysiek in de praktijk aanwezig. Zo kunnen zien wat er in de praktijk speelt en worden ze echt onderdeel van het team. Volgens Annet Oudijn, ondertussen 3 jaar onderdeel van de afdeling Operations, is het een veelomvattende, uitdagende en vooral leuke rol. Praktijksupport en teamondersteuning noemt ze als belangrijk speerpunt in haar werkzaamheden.

Operations aan het woord – Annet Oudijn:

“We hebben op dit moment 39 praktijken en geen enkele praktijk is hetzelfde. Dit betekent wij in iedere praktijk andere uitdagingen en focuspunten hebben. Denk o.a. aan agendaplanning en de samenwerking in het team. We doen interventies als de relatie dat onderling nodig heeft en kijken naar hoe een praktijkteam nog meer moeiteloos kan samenwerken.”

Het Operations teams werkt nauw samen met andere afdelingen. Annet: “We sturen de praktijken steeds meer aan op basis van gegevens vanuit onze Business Intelligence afdeling. We hebben door data en inzichten al een aantal mooie succesverhalen weten te creëren, zoals de samenwerking met de Marketing afdeling waarbij we door data de juiste inzet konden bedenken en nieuwe patiënten hebben weten te werven.”

De afdeling Operations

Elke praktijk binnen Fresh krijgt een vaste Operations Specialist als eerste aanspreekpunt ter ondersteuning van de praktijk. Hij/zij is er voor support t.b.v. de samenwerking in het praktijkteam, sparring, kennisdeling, het creëren van richting en de Operations Specialist zorgt tevens voor een helikopterview. 

Het doel van team Operations:

  • We bieden support t.b.v. de samenwerking in het praktijkteam. 
  • We creëren samen richting voor de toekomst. 
  • We delen verschillende inzichten m.b.t. hoe jouw praktijk het doet. 
  • We zorgen voor een plan van aanpak om een stap te zetten naar toekomstige doelen. 

22 augustus 2023