leaf

De expert spreekt: Berend de Jeu

Zo jong als hij is heeft hij al vele omzwervingen door het land gemaakt. Maar nu heeft hij zijn vaste stek gevonden: op het Service Center van Fresh Tandartsen in Bodegraven. In gesprek met data-analist Berend de Jeu.

‘Al tijdens mijn studie werd ik benaderd voor werk en ik ben toen als dataconsultant aan de slag gegaan’, vertelt Berend de Jeu (27). ‘Dat betekende klussen doen bij bedrijven door heel Nederland. Totdat ik het voorstel kreeg om data-analist bij Fresh Tandartsen te worden. Ik woon in Alphen aan den Rijn en was net vader geworden, dus kwam het goed uit om dicht bij huis te gaan werken. Vandaar dat ik twee jaar geleden bij Fresh Tandartsen ben begonnen. Hier heeft mijn werk impact en zie ik hoe het zich verder ontwikkelt en wat het oplevert.’

Wat levert het dan op? Allereerst natuurlijk data, steeds meer data. En dat levert weer veel op voor de patiënt, om wie het bij Fresh Tandartsen allemaal draait. ‘Elke nacht komen uit al onze bronnen de (geanonimiseerde) data samen in ons datawarehouse. Die data werden voorheen met te veel handelingen verwerkt, onder meer in Excelsheets. Na mijn komst heb ik voorgesteld om helemaal opnieuw te beginnen en het van meet af aan goed op te zetten. Dat hebben we gedaan. Het past bij de groei van Fresh om grip op data te hebben.’ En het past bij de visie van Fresh om vol op mondgezondheid te mikken met preventie als belangrijk middel. ‘Wij doen onderzoek naar de mondgezondheid en welke factoren daar invloed op hebben, zodat wij hier in de praktijk op in kunnen spelen.’

Gedegen monitoring per patiënt

Cruciaal daarbij is een gedegen monitoring, op landelijk niveau, op regionaal niveau, per praktijk, per patiënt en uiteindelijk zelfs per tand. Maar het begint vaak bij de patiënt. ‘Het liefst begin je zo jong mogelijk met de mondzorg’, zegt Berend. ‘Je jonge jaren, van 0 tot 18 jaar, zijn bepalend voor je volwassen leven. Heb je dan goede tandzorg, poets je goed en let je op je voeding, dan heb je daar later veel profijt van. Je gebit is iets waar je immers je hele leven mee moet doen. Wij maken analyses wat van invloed is op cariës en brengen met data de hele tandheelkundige historie van iedere patiënt in kaart, zodat je ziet hoe het gebit zich door de jaren heen ontwikkelt. We houden alles bij, per element, dus per tand. Wat was de reden voor een vulling, hoe diep zijn de pockets, moet de patiënt doorverwezen worden naar de mondhygiënist?’

Gezien het feit dat alle Fresh-praktijken samen meer dan 200.000 patiënten behandelen, levert dat een zee aan data op. Met maximale waarborg van de privacy. ‘Het is een goede afspiegeling van Nederland en het stelt ons in staat om patronen te herkennen’, vervolgt Berend. ‘De data laten ons het gedrag van de patiënten zien, waar we op in kunnen spelen. De bedoeling is dat we in de toekomst patiënten kunnen onderverdelen in risicoklassen en ook zodanig kunnen monitoren. Op die manier creëer je een voorspellend model, bijvoorbeeld of iemand in een bepaalde risicoklasse terechtkomt en de kans bestaat dat de patiënt een complexe behandeling moet ondergaan of straks misschien wel een prothese nodig heeft.’ De data zorgen ervoor dat de alarmbellen zo vroeg mogelijk gaan rinkelen, want voorkomen is beter dan genezen.

Praktijken met elkaar vergelijken

‘Het voordeel van ons datamodel en datawarehouse is dat er maar één versie is van de waarheid’, stelt Berend. ‘Fresh wil vooroplopen in analyse en onderzoek voor een betere mondhygiëne.’ Dat is ook de wetenschap niet ontgaan. ‘Een hoogleraar van het ACTA ondersteunt ons bij het onderzoek naar de mondgezondheid. Hij kijkt graag mee in onze data en wij combineren die met open databronnen als die van het CBS, om zo patronen te ontdekken en die met cijfers aan te tonen. Dit leidt tot publicaties waaruit ook blijkt wat wij bij Fresh Tandartsen op dit gebied allemaal aan het doen zijn.’

Informatie delen voor een steeds betere tandzorg, ook op praktijkniveau. ‘Elke week sturen we een kort rapport naar de aangesloten praktijken en elke maand een uitgebreid rapport. Met zaken als de bezettingsgraad, in- en uitschrijvingen en welke behandelingen er zijn uitgevoerd. Ook melden we het als een patiënt langere tijd geen afspraak heeft gemaakt. Dan hoeven ze dat aan de balie niet bij te houden, zodat zij weer efficiënter kunnen werken. We maken het ook mogelijk om praktijken met elkaar te vergelijken. Niet omdat de een het goed doet en de ander niet, maar om van elkaar te leren. Elk kwartaal bespreken we de informatie met alle behandelaren uit de praktijk om nieuwe inzichten op te doen en te kijken wat beter kan. Op kantoor heerst al een datacultuur en die groeit nu ook bij de behandelaars: ze komen steeds vaker naar me toe met specifieke vragen.’

Data analist Berend deelt resultaten

Terug naar het overzicht